Kat Leiden, een Romeinse kaars, zonder fantasierijk label, het had ook knalvuurwerk kunnen zijn. Ook fonteinen uit die tijd hadden een dergelijke uitstraling. Moog Nico luchthuiler, voor mij de oerluchthuiler uit de jaren 70 en eigenlijk ook niet Hollands, Schuurmans kanonslag en rotje nr 3 van Kat met wat ik dan een brokkellontje noem. Katoen met zwartkruit. Een soort overgangsrotje met Chinese invloeden met grijs lont en de duivelsbom van Schuurmans.
Dan vuurwerk van Pyrotechnica uit Oosterwolde van Argiro, een minder bekende, wat kleinere firma uit de jaren 70 die zeer bekwaam vuurwerk en met name luchthuilers procuceerde. Verder werden bijna alle knallers kanonslag genoemd, ook een strijkbom.
Pas in 2013 werd deze producent herontdekt.

Verder vuurwerk van Schuurmans, een vroege vuurpijl uit de jaren 60, toen een relatief kleine pijl al gauw "super" was.
Volgens de overleveringen van oudgedienden konden de brokstukken van de knallers hard aankomen.

Het eerste kleurrijke label, de Chinese invloed is tastbaar, waarschijnlijk een vroege import-kaars van begin jaren 70.

Dit zal een soort fontein geweest kunnen zijn, maar het vuurwerk zag er eender uit.

Iets van siervuurwerk, sterke gelijkenis met een mineshot.

De voetzoekers zoals ik ze me nog herinner. Na ontsteking schoten ze slingerend weg om van koers te veranderen na een botsing.
Gevaarlijke dingen die ook nog eens eindigden met een stevige knal.
Dan een rijtje unieke vuurpijlen die samen met Chinees vuurwerk op een Schuurmans poster hebben gestaan, vuurpijlen die bijna niemand zich meer kan herinneren maar destijds topprodukten waren.
De dummy-vuurpijlen hebben ooit in een etalage gehangen tijdens een koude verkoopdag in december. Frisse kleuren, strak design, doet aan Duitse vuurpijlen denken uit die tijd.
Met dank aan het Nederlandse Vuurwerkmuseum

Donder raket

Jupiter raket

Super Boeing raket

Super Starfighter raket

Super Mirage raket

Super Fellowship raket

New Blizzard raket

New Orion raket

Super Friendship raket
 

 

 

 

 

Oud Hollandsch vuurwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 1975 maakte ik kennis met het staartje van het Nederlandse vuurwerk zoals dat ooit door Schuurmans, Kat en het minder bekende Pyrotechnica gemaakt werd. Stevige kartonnen hulzen, eenvoudig design , een zwart brokkellontje en een bescheiden assortiment.
In de winkel werden nog maar enkele produkten aangeboden naast het Chinese en Duitse vuurwerk en de groene voetzoeker is het enige vuurwerkje dat ik daadwerkelijk zelf afgestoken heb. Daarnaast was er nog de Hollandse kanonslag waarvan we op 1 januari dan de resten op straat terugvonden.
Maar in de jaren voorafgaand aan 1970, toen er nagenoeg nog geen Chinees vuurwerk in Nederland voorhanden was, waren er volop knallers te krijgen voor de consument, los verkocht en verpakt in een papieren zakje.